Menu
Your Cart

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. SATICI

:

Maide Mutfak

ADRESİ

:

 

İzzetpaşa, Maide Mutfak, Yıldız Sk. No:36 D:38A, 34381 Şişli/İstanbul

TELEFON

:

(0212) 291 01 10

E-POSTA ADRESİ

:

bilgi@maidemutfak.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

:

Tüm öneri, görüş, şikayet ve taleplerinizi 0212 291 01 10  numaralı telefondan arayarak, bilgi@maidemutfak.com adresine mail atarak ya da internet sitesinde yer alan Canlı Destek bölümünden bize iletebilirsiniz.

2. AMAÇ VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme, TÜKETİCİ’nin www.dukkan.maidemutfak.com internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği TÜKETİCİ’nin bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Satış Bedeli, Kargo Bedeli, yapılan İndirim Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Ürünün temel özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. TÜKETİCİ, ürün hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için internet sitesinin arama bölümüne ürün ismini yazarak arama yapabilir.

Ürün/ Ürünlerin Cinsi ve Türü

Temel Nitelikleri

Adet

Tek Çekim (Peşin)
Satış Fiyatı

Kredi Kartına Taksitli
Satış Tutarı

Vade Farkı Birim/
Vade Farkı Toplam

Tüm Vergiler Dahil
Satış Fiyatı

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

0,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

İndirim:

Toplam:

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

 

İnternet sitesi üzerinde sepete eklenmek suretiyle, TÜKETİCİ tarafından satın alınan ürün/ürünler bedeli, SATICI adına ödeme altyapısı sağlayan aracı firma yoluyla TÜKETİCİ’den tahsil edilmektedir. TÜKETİCİ,  malın bedelini ödeme altyapısı sağlayan şirket olan aracı firmaya ödemekle, ürün bedelini SATICI’ya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. TÜKETİCİ’nin ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1) TÜKETİCİ, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi öngörülen SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

TÜKETİCİ, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir.

4.2) TÜKETİCİ, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3) Teslimat masrafları TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. SATICI’nın, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmesi durumunda, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ürünün zamanında teslim edilmesi amacıyla, TÜKETİCİ’nin vermiş olduğu adres bilgileri ve telefon numaraları kargo firması ve Bayiler ile paylaşılmaktadır. TÜKETİCİ, bu bilgilerin kargo firması ve Bayiler ile paylaşılmasına muvafakat eder.

TÜKETİCİ, ürün kendisine teslim edilirken ürünü muayene ederek açık ayıpların olması halinde, tesellümden imtina etmekle yükümlüdür. Ürünün tahrip edilmiş, kırılmış, ambalajının yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasarlı olması durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda SATICI’yı bilgilendirmelidir

Kargo firmasının, ürünü TÜKETİCİ’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, malın TÜKETİCİ ya da TÜKETİCİ’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

4.5) TÜKETİCİ’nin, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

4.6) SATICI, sipariş konusu malın tesliminin imkânsızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade eder.

4.7) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yi bilgilendirmek ve açıkça yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8) Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9.) TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün TÜKETİCİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ’den talep edebilir. TÜKETİCİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.10) İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.11) İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.12) SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri TÜKETİCİ’nin kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

TÜKETİCİ, internet sitesi üzerinde yayınlanan siparişlerim bölümüne kullanıcı adı ile siteme giriş yaparak bu bilgilere aynı süre içinde erişebilir.

5. CAYMA HAKKI

5.1) TÜKETİCİ, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.3) Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, TÜKETİCİ’ye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

5.4) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

5.5) TÜKETİCİ, 14 günlük (on dört) süre içinde SATICI’ya ait yukarıda belirtilen adrese yazılı bildirimde bulunarak ya da bilgi@maidemutfak.com mail adresine mail göndererek cayma hakkını kullanabilir.

5.6) Birden fazla ürünün tek bir sipariş ile İndirimli Set olarak sözleşme ile satın alınması ve sözleşmeden cayma hakkının kullanılması durumunda, sözleşmeye konu İndirimli Set’e ait tüm ürünler iade edilir.

5.7) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-c uyarınca SATICI’nın yapmış olduğu iş gereği çabuk bozulabilen ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağını TÜKETİCİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ürünler; saklama koşullarının SATICI tarafından bildirildiği, teslimatla birlikte TÜKETİCİ’ye tanıtım kataloğuyla teslim edilen ürünlerde geçerli olmakla birlikte; ürün gamının genişlemesi ve SATICI tarafından belirlenecek olan diğer ürünler için “cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler”in belirlenmesi hakkı SATICI’ya aittir.

5.8) Cayma Hakkının kullanılması halinde;

a) TÜKETİCİ, SATICI’nın malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde, malı SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye anlaşmalı kargo şirket ile geri göndermekle yükümlüdür. SATICI tarafından belirlenen taşıyıcı firmalar ile malın iade edilmesi durumunda, TÜKETİCİ iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz.

b) Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca, fatura aslının ürün ile birlikte iadesi gerekmektedir.

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) TÜKETİCİ, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

5.9) SATICI, TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Tüm geri ödemeler, TÜKETİCİ’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve TÜKETİCİ’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılır.

5.10) TÜKETİCİ malın teslimi için uygun fiziki koşulları sağlamakla yükümlüdür. Malın teslimi için uygun fiziki koşulların sağlanamaması nedeniyle malın sözleşmede belirtilen adrese tesliminin mümkün olmaması durumunda, SATICI malı teslim etmekten vazgeçip bedeli iade etmek hakkına sahiptir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

6.1.) ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi ürünler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2.) Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile TÜKETİCİ’nin meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri alanındaki hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde TÜKETİCİ ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.) İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz kişisel veriler, sözleşmenin ifası amacı başta olmak üzere kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

7.2.) İnternet sitesi üzerinde sepete eklenmek suretiyle, TÜKETİCİ tarafından satın alınan ürün/ürünler bedeli, SATICI adına ödeme altyapısı sağlayan aracı ödeme kuruluşu olan firma aracılığıyla TÜKETİCİ’den tahsil edilmektedir. Bu tahsilat sürecinde TÜKETİCİ tarafından platform üzerinden girilen ödeme bilgileri (kredi kartı sahibinin adı, kredi kartı numarası, CVV2 kodu, son kullanma tarihi), SATICI tarafından işlenmemekte ve veri tabanında tutulmamaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ilgili aracı firma olan ödeme kuruluşuyla SATICI’nın veri işleyeni olmamakla birlikte, TÜKETİCİ’ye ait verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu statüsündedir. Kanun kapsamında her bir veri sorumlusu tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin tamamının gerçekleştirilmesi için muhatap alınacak taraf ise ödeme altyapısı sağlayan firma olacaktır.

Detaylı bilgilendirme için SATICI’ya ait internet sitesi platformu üzerinden Gizlilik ve Kişisel vErilerin Korunması Polititkası incelenmelidir.

 

8. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

8.1.) TÜKETİCİ’nin İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için TÜKETİCİ’yi yönlendirecektir.

8.2.) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

8.3.) Sözleşmenin kurulabilmesi için sepette en az bir ürün bulunması gerekir. Bununla birlikte sisteme; Ad, Soyad, Firma Adı, TC Kimlik No/Vergi No/Vergi Dairesi, İl, İlçe, Adres, Posta Kodu, Gönderim Adres Detayları, E-posta Adresi, Cep Telefon numarası bilgilerinin sisteme girilmesi gerekir. Bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması durumunda sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda platform üzerinde bulunan canlı destek hattı, bilgi@maidemutfak.com adresi ve  (0212) 291 01 10 numaralı telefon üzerinden SATICI ile iletişime geçebilirsiniz.

8.4.) SATICI, sehven yapılan fiyat hataları ile sistem hatalarından, yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, içerik ve/veya fiyat hatalarından sorumlu değildir. TÜKETİCİ, bu hatalara dayalı olarak SATICI‘dan hak iddiasında bulunamaz.

9. FESİH

9.1.) SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir.

9.2.) Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde TÜKETİCİ’ye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa TÜKETİCİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1.) Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10.2.) TÜKETİCİ şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

11. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1.) TÜKETİCİ’nin, SATICI platformu üzerinden, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi ve/veya kart hamili/ TÜKETİCİ’nin ödeme altyapısı sağlayan firmaya kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunması ile ürün bedelinin SATICI hesabına aktarılmaması/SATICI hesabına bloke konulması gibi hallerde, kart sahibi/ TÜKETİCİ bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekalet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

11.2.) Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde TÜKETİCİ’nin rızası hilafına yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim edilmeyen ürün hakkında, TÜKETİCİ aleyhine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanacaktır. Bu durum iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin TÜKETİCİ kusuruyla sonlandırıldığının ilanı niteliğindedir.

12. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

12.1.) İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

 

12.2.) TÜKETİCİ, iş bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

13.1.) Sözleşme’nin kurulabilmesi için, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi, Mesafeli Satış Sözleşme’sinin elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgilerin incelenmesi gerekir.

13.2.) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgiler, TÜKETİCİ’nin İnternet Sitesine üye olup olmamasına göre değişmektedir.

a) Mevcut üyelerin sözleşme kurulabilmesi için izlemesi gereken teknik adımlar:

Sepete en az bir ürün eklenmesi,

Sepetin görüntülenmesi,

“Giriş Yap” seçeneğini seçmek (e-posta adresi, şifre bilgilerini girmek)

Sistemde kayıtlı fatura adresi yoksa Ad, Soyad, Firma Adı, TC Kimlik No/Vergi No/Vergi Dairesi İl, İlçe, Adres, Posta Kodu, E-posta Adresi, Cep Telefon numarası bilgilerinin sisteme girilmesi,

Teslimat Adresi seçimi yapılması,

Daha önce kayıtlı adres seçilmesi veya yeni teslimat adresi bilgilerinin girilmesi,

Ödeme türünün seçilmesi,

Ön Bilgilendirme Formu’nun okunup kabul edildiğine dair teyit verilmesi,

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunup kabul edildiğine dair teyit verilmesi,

Ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgilerin incelenmesi,

Ödeme bilgilerinin girilmesi (kredi kartı sahibinin adı, kredi kartı numarası, CVV2 kodu, son kullanma tarihi)

Tüm bu işlemlerin tamamlanması ile işlem tamamlanacaktır.

b) Yeni üyelerin sözleşme kurabilmesi için izlemesi gereken teknik adımlar:

Sepete en az bir ürün eklenmesi,

Sepetin görüntülenmesi,

“Üye Ol” seçeneğinin seçilmesi,

Ad, Soyad, Firma Adı, TC Kimlik No/Vergi No/Vergi Dairesi, İl, İlçe, Adres, Posta Kodu, E-posta Adresi, Cep Telefon numarası bilgilerinin sisteme girilmesi ve kaydedilmesi,

Sisteme girilen e-mail adresine onaylama linkinin gönderilmesi, gelen linkin doğrulanmasından sonra hesabın aktif hale gelmesi ve “Kaydı Tamamla” butonuna tıklanması ile üye kaydı tamamlanır. Üye kaydının tamamlanmasından sonra, mevcut üyelerin sözleşme kurabilmesi için takip etmesi gereken teknik adımlar izlenerek sözleşme kurulur.

c) Üye olmadan sözleşme kurulabilmesi için izlenmesi gereken teknik adımlar:

Sepete en az bir ürün eklenmesi,

Sepetin görüntülenmesi,

“Üye olmadan devam etmek istiyorum” seçeneğinin seçilmesi,

Ad, Soyad, Firma Adı, TC Kimlik No/Vergi No/Vergi Dairesi, İl, İlçe, Adres, Posta Kodu, E-posta Adresi, Cep Telefon numarası girişlerinin yapılması,

Ödeme türünün seçilmesi,

Ön Bilgilendirme Formu’nun okunup kabul edildiğine teyit verilmesi,

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunup kabul edildiğine dair teyit verilmesi,

Ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgilerin incelenmesi,

Ödeme bilgilerinin girilmesi (kredi kartı sahibinin adı, kredi kartı numarası, CVV2 kodu, son kullanma tarihi)

Tüm bu işlemlerin tamamlanması ile işlem tamamlanacaktır.

13.3.) İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ tarafından yukarıda sözleşmenin kurulması için izlenmesi gereken teknik adımların tamamlanmasından sonra yürürlüğe girmiştir.

SATICI

:

TÜKETİCİ

:

TARİH

:

 

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda yer alan “Tamam” butonu ile tüm çerezleri kabul edebilir veya “Detay” seçeneği ile bu ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası.